Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAROK l. TAROCK tarok4, r. (Auerbach (1915) osv.) ((†) n. Weste (1807), WoJ (1891)); best. -en (resp. -et); pl. (om enskilda kort) -er; l. TAROT tarå4, r.; best. -en tarå4n; pl. (om enskilda kort) -er.
Ordformer
(tarock 1633 (: trock, sannol. felaktigt för tarock), 1807 osv. tarok (-c) 1814 osv. tarot 17951804, 1986 osv.)
Etymologi
[jfr d. tarok, nor. tarokk, t. tarok, tarock, eng. taroc, tarot, fr. tarot; av ovisst ursprung; dock möjl. (gm förmedling av t. tarok, tarock) av it. tarocco, möjl. att sammanställa med prov. taruc, dumbom, möjl. av ett icke anträffat vulgärlat. ta(u)ruccu, avledn. av lat. taurus (se TJUR); ordet har då urspr. åsyftat ett av de med figurer försedda trumfkorten; se Ekbo SupplHellquistOtr. (c.1990); formen tarot beror på inflytande från fr. tarot]
kortsp.
1) ss. samlingsnamn på en grupp av i olika former spelat kortspel för vanl. tre personer o. med en särskild kortlek om 78 kort med 22 trumfkort (försedda med figurer med symbolisk (ockult) innebörd); äv. dels om kortleken, dels om vart och ett av de i denna lek ingående trumfkorten; äv. (o. numera i sht) om spådomskonst utövad med hjälp av sådan kortlek. PersonhT 1929, s. 47 (1633: trock, sannol. felaktigt för tarock). Här speltes .. l’hombre, tarok och ett engelskt spel whist. Tersmeden Mem. 1: 202 (c. 1790). Spelkort af alla slag, såsom: Camphio, Taroc, Spåkort. SPF 1823, s. 247. Tarok .. spelas .. med en särskild, af 78 kort bestående lek, som utom de 52 vanliga korten, på hvilka dock ”färgerna” betecknas med andra föremål: bägare, svärd, mynt och käppar .. innehåller 4 kavaller .. och 22 trumf (taroker), af hvilka 21 bära olika, symboliska figurer. 2NF (1918). Schordenius finaste lek .. den gamla taroken som han förvarade inlindad i en sidenduk. Ekman RövSkuleskog. 353 (1988). I böcker ägnade åt tarot som spåkort kan man stöta på de mest sanslösa tolkningsförsök. Glimne KortspHb. 263 (1996).
2) (tarok) i oeg. anv. av 1, om kortspel som spelas av tre personer o. med 36 kort ingående i en vanlig kortlek. Holmström StKortspB 184 (1981).
Ssgr (i allm. till 1; kortsp.): A: TAROK-KORT, -KORTLEK, -LEK, se C. —
-SPEL. om kortspelet tarok. Weste (1807). DN 11 ⁄ 9 1993, s. B3.
B (†): TAROKS-KORT, se C.
C (i allm. till 1): TAROT-KORT. (tarok- 1807 osv. taroks- 18391854. tarot- 1795 osv.) om vart o. ett av de 78 kort som används för tarokspel o. spående; särsk. om trumfkort. Holmberg 2: 866 (1795). (Spel) med tarocs-kort. HbiblSällsk. 1: 473 (1839). Tarotkorten i spådom och spel. Romée (1985; titel). Du (får) en personligt lagd stjärna i de urgamla Tarotkorten med förutsägelser om Din framtid! HemJourn. 1991, nr 3, s. 144.
-KORTLEK~02 l. ~20. (tarok- 1935 osv. tarot- 1996 osv.) Boye Träd. 115 (1935).
-LEK. (tarok- 1880 osv. tarot- 1996 osv.) tarokkortlek. Strindberg Brev 2: 201 (1880). Taroklekarna med sina många olika figurkort har sedan medeltiden använts som spåkort. NE 18: 109 (1995).
-SPÅKORT~02 l. ~20. Tarot-spåkorten med förborgad magi och ursprung från 1300-talet. HemJourn. 1991, nr 3, s. 144.

 

Spalt T 503 band 34, 2003

Webbansvarig