Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TARMARE, m.; best. -en.
Etymologi
[sannol. ssg av TARM och en efterled –mare (sv. dial. mar, kött- l. lungkorv; fvn. mǫrr, inälvsfett, nor. nn. mor l. morr, hackad inälvsmat, kött- l. spickekorv; se LElmevik i NysvSt. 1980, s. 194 f.)]
(†) tarmkäx; jfr TARM-MAL. (Sv.) Tarmare .. (lat.) Mesenterium. Schroderus Dict. 48 (c. 1635). Ijsterhinnan inwefwar weeklijffwet, lyka som Tarmaren småtarmarne. Dens. Comenius 277 (1639).

 

Spalt T 503 band 34, 2003

Webbansvarig