Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TARIFFÄR tar1ifæ4r, adj.
Etymologi
[jfr t. tarifär, fr. tarifaire; avledn. av TARIFF]
(i fackspr.) som avser l. hänför sig till (tull)tariff, särsk. i negerat uttr., om handelshinder. Icke tariffära handelshinder — dvs handelsrestriktioner som inte är av tullnatur. ÖgCorr. 1 ⁄ 10 1969, s. 17.

 

Spalt T 495 band 34, 2003

Webbansvarig