Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TAKO- ta1ko- l. tak1o- l. -ω-, ssgsförled.
Ordformer
(äv. tacho-)
Etymologi
[jfr t. o. eng. tacho- i tachometer, takometer; av gr. τάχος, snabbhet, samhörigt med ταχύς, snabb (jfr TAKY-)]
ss. förled i ssgr som betecknar ngt som registrerar hastighet l. snabbhet.
Ssgr: TAKO-GRAF. [jfr t. tachograph; senare leden är -graf] (förr) automatiskt registrerande takometer. Vill man hafva en fortlöpande kontroll öfver maskinens hastighet, eller vill man erhålla ett diagram, oberoende af iakttagarens uppmärksamhet och utvisande hastigheten i hvarje ögonblick, måste man använda en s. k. tachograf. TT 1899, M. s. 109. Vill man ha uppgift om de tider, som väghyveln varit i rörelse, kan man montera in en självregistrerande tachograf. Vägmaskinl. 218 (1945).
-METER. [jfr t. o. eng. tachometer; senare leden är -meter] tekn. apparat för mätning av rotationshastighet (hos axel, skiva o. d.), varvräknare; förr äv. om apparat använd för mätning av strömningshastighet hos vatten, hydrotakometer; jfr slag-räknare, taky-meter. För att utforska flytande vattens hastighet, äro en mängd instrumenter uppfunna, t. ex. Strömqvadranten, Pitots rör .. Brünings tachometer. JernkA 1829, Bih. s. 98 (1832). Tachometrar och tachografer äro precisionsapparater, som .. angifva olika hastigheter pr sekund, minut eller timme, såsom omloppshastigheter hos ångmaskiner, turbiner (osv.). HufvudkatalSonesson 1920, 3: 178. Instrument, som angiver varvtalet eller periferihastigheten hos en roterande axel, resp. en roterande skiva, kallas tachometer (takometer). Forsberg o. Gustafsson VerktMek. 114 (1953).

 

Spalt T 224 band 33, 2002

Webbansvarig