Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TAKISTOSKOP tak1istoskå4p l. -istω- l. 0104, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(förr äv. tach-)
Etymologi
[jfr t. tachistoskop, eng. o. fr. tachistoscope; av gr. τάχιστος, superl. till ταχύς, snabb (se TAKY-), o. -SKOP, sbst.2]
psykol. apparat för presentation av bild(er) under exakt bestämd o. extremt kort tid (för psykologiska försök rörande uppmärksamhet o. d.). Herrlin Minnet 97 (1909). Man har sökt genom experiment med s. k. takistoskop utröna, huru många medvetenhetsmoment samtidigt kunna uppmärksammas, och därvid trott sig finna, att 5 eller 6 enkla föremål skulle kunna vid en expositionstid af 0,01 sek. medvetet uppfattas. 2NF 30: 1207 (1920). Det i experimentalpsykologin mest nyttjade redskapet för uppmärksamhetsprövning är det s. k. takistoskopet, av vilket ett flertal typer existerar. PsykPedUppslB 442 (1943). SpriMedTeknUtr. Basordl. (1983). — jfr ROTATIONS-TAKISTOSKOP.
Ssg: TAKISTOSKOP-EXPERIMENT. psykol. jfr experiment 1 a. Herrlin Minnet 239 (1909).
Avledn.: TAKISTOSKOPISK, adj. psykol. särsk. om experiment: som utförs med hjälp av takistoskop. Herrlin Minnet 215 (1909).

 

Spalt T 224 band 33, 2002

Webbansvarig