Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TAKE m.
Etymologi
[fsv. taki, löftesman, borgensman, avledn. av tak, n., borgen, till taka, taga (se TAGA, v.). Jfr TAKA, adj. oböjl.]
(†) i uttr. taga till take, sätta l. belägga (ngt omtvistat) i kvarstad. Hann skulle sedenn wtleggie the 2 p(un)dh om hann sådanne hanns gode willie till Take thagitt hade. UpplDomb. 2: 36 (1579).

 

Spalt T 223 band 33, 2002

Webbansvarig