Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TACHISM takis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[liksom eng. tachisme av fr. tachisme, till tache, märke, fläck (motsv. ffr. teche) till den rot som äv. föreligger i TE, visa. — Jfr TACHIST]
konstvet. riktning inom bildkonsten där konstverk åstadkommes gm mer l. mindre slumpmässigt stänkande av färg på duk l. dyl.; äv. i utvidgad anv. Det blir en väldig mängd konstriktningar som .. kommer på tapeten (när man talar om den moderna konsten): impressionismen .. den abstrakta (nonfigurativa) konsten, tachismen etc. PedT 1958, s. 61. Ekelöf Självbiogr. 224 (1964).

 

Spalt T 22 band 33, 2002

Webbansvarig