Publicerad 2002   Lämna synpunkter
SÄTTA sät3a2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) sätta, utsädespotatis; till SÄTTA, v.3]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) sättpotatis. Sättor(.) Rosor, Puritan, Eva m. fl. sorter köpes. Även mindre poster hämtas. SkånD(B) 16 ⁄ 4 1958, s. 14. Bäst är .. att ha sin såningsplan klar (inför vårbruket), frön och sättor införskaffade, redskapen i ordning, innesådden startad och sättpotatisen lagd till förgroning. SDS 6 ⁄ 4 1981, s. 13. I juni börjar kneget att proppa sättorna djupt nog i .. sluttningen med jord .. som bevarar fukt och fångar värme för potatisen att trivas med. Därs. 6 ⁄ 9 1983, s. 12. Därs. 21 ⁄ 3 1991, s. B1.

 

Spalt S 16344 band 33, 2002

Webbansvarig