Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SÄKERLIGEN 3kerlig2en, äv. -li2g-, äv. (numera mindre br.) SÄKERLIGT 3kerlig2t, förr äv. SÄKERLIG l. SÄKERLIGA l. SÄKERLIGAN, adv. ((†) komp. -ligare, möjl. äv. att hänföra till SÄKERLIG, adj., IErici Colerus 1: 122 (c. 1645)).
Ordformer
(-lig 16441672. -liga 1571c. 1755. -ligan 1623. -ligen 1561 osv. -ligt 17981916)
Etymologi
[fsv. sikerlika, säkerlich; jfr ä. d. sickerligen (d. sikkerlig); av mlt. sekerlike(n), motsv. mnl. sekerlijke (nl. zekerlijk); jfr fht. sichurlīcho (mht. sicherlīche(n), t. sicherlich); avledn. av SÄKERLIG, adj., l. (delvis) direkt till SÄKER]
1) (†) motsv. SÄKER 1, särsk. 1 a: på ett sorglöst sätt. Een vpweckelse, at wij oss her vthi icke försume eller säkerliga mishandle. LPetri KO 80 b (1561, 1571). KOF II. 2: 234 (c. 1655).
2) (†) motsv. SÄKER 2: utan fara, äv.: utan fruktan, tryggt. G1R 4: 428 (1527). Är medh thesse Pärsoner som i .. Blindheet fortfara .. intet annars, än medh then som sätter sigh at rijdha öfwer en strijdh Ström, och sigh så Fördränker, ther han doch hade en Broo, hwar öfwer han säkerlighen rijdha kunde. Palmchron SundhSp. 250 (1642). (En) god och förfaren Medicus .. hwilcken man sig uti een så angelägen och äfwentyrlig ting säkerligen kunnat tillförtro. HdlCollMed. 20 ⁄ 3 1721. Ekblad 413 (1764).
3) motsv. SÄKER 3 (e).
a) (†) angivande hur ngt utförs l. sker: med visshet l. förvissning l. övertygelse, säkert. Then som medh flijt wil betrachta och efftertänckia, af huad Wärde .. then ädle Mathesis .. är .. Så skal han besinna, och säkerliga kunna hos sig sluta; at (osv.). Stiernhielm Arch. A 2 a (1644). Thet iagh medh eghen handh och nampn säkerligen attesterar. VDAkt. 1676, nr 234. Hälst man icke säkerligen weth, på hwad rum och ställen den står att ögnas. Därs. 1712, nr 152.
b) ss. satsadverbial: säkert (se SÄKER 3 e slutet); äv. ss. bestämning till attribut. Jag har säkerligen en besynnerlig natur. Kellgren (SVS) 6: 87 (1779). Vattnet började strömma in genom det säkerligen lågt sittande fönstret på den låga stuguväggen. Englund Ged. 48 (1853). Forellerna nappa säkerligen förträffligt i regnvädret. Böök ResSv. 3 (1924). Den senaste omvälvningen i Argentina är säkerligen inte den sista. Martin PampL 209 (1930). Säkerligen led han mycket under skolåren .. Men han beklagade sig aldrig. Eriksson ÖmhHung. 61 (1948). Slamsugning av reningsbrunnar .. sker säkerligen inte mer än ett par gånger per år. Rosén Allemansr. 113 (1976).

 

Spalt S 16120 band 33, 2001

Webbansvarig