Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SVÄR, sbst.4, se svärj.

 

Spalt S 15383 band 33, 2000

Webbansvarig