Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SVÄR, sbst.3, n.; anträffat bl. i pl. =.
Etymologi
[kortform av BESVÄR; jfr SVÄRA, v.3]
(†) besvär (se d. o. II 2). Efter som Brendö capel .. är några mijler ifrå sielffua sätekyrkian, så at almogen ther omkring boende för dee stora swär skul iche tillåtes så offta .. at besökia sielfua kyrkian, vtan caplanen moste .. stedze hafua sitt tilhåld wid capellet. PBrahe (1639) hos Murenius AV 167.

 

Spalt S 15383 band 33, 2000

Webbansvarig