Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUVERÄN 1verä4n, m.//ig.; best. -en; pl. -er (CivInstr. 334 (1661) osv.) ((†) -s RARP 14: 282 (1682)).
Ordformer
(sou- 1656—1914. su- 1801 osv. -rain(e) 1656—1904. -rän 1795 osv.)
Etymologi
[jfr d. suveræn, mnl. sov(e)rein, t. souverän, eng. sovereign, fr. souverain (ffr. soverain), substantivering av SUVERÄN, adj. — Jfr SOVEREIGN, SUVERÄN, adj.]
1) innehavare av suverän makt, härskare; regerande l., i sht förr, enväldig furste l. monark; statsöverhuvud i monarki; äv. om Gud ss. himmelens l. världens härskare; förr äv. allmännare (särsk.: ledare). Fredz-Puncterne blifwa än hemligha håldne, föruthan hwad elliest dher om discureres, at .. Hans Churfl. Durchl.: hafwa macht för sigh sielff ett Hoffrätt at uprätta, och wara nu så mycket som Souverain. NAv. 15⁄2 1656, s. 4; möjl. att hänföra till SUVERÄN, adj. CivInstr. 334 (1661: Souverainer, pl.). Brask Pufendorf Hist. 432 (1680; om påven). Anno 1680. then 16. Novembris wardt .. Carl XI. af the tå vti Stockholm församlade Riksens-Ständer för Souverain förklarad. Rüdling Suppl. 347 (1740). Gud är det sielfständige högsta wäsendet .. Som sielf är wår höga souverain och enwåldsherre, som har at biuda och befalla. BorgP 7: 823 (1741). Tituln af Souvérain eller Envålds Konung. Schönberg Bref 3: 61 (1778). Om jag icke är sammansvärjningens souverain, så har den äfven förlorat en medlem. Fahlcrantz Schiller Fiesko 106 (1821). Storbritanniens suverän bär titel af konung eller drottning. SvAlm. 1898, s. 41. Konung Oscars bekanta rundresa (med fregatten Vanadis) till östersjömakternas suveräner. SvFl. 1939, s. 91. Rickard II använde .. de tre kronorna heraldiskt i sin egenskap av suverän över Irland. Rig 1950, s. 59.
2) i bildl. anv. av 1; särsk. om ngn l. ngt som är den (det) främste (främsta) på ett område l. bland likar (särsk. om överlägset skicklig idrottsman). Champagnen, alla viners suverän. Snoilsky Eko 30 (1864). På hospitalet var skalden (dvs. Fröding) på ett enastående och obestridligt sätt en suverän i sitt rike. Olsson i 3SAH LXIX. 1: 9 (1960). SvD 19⁄3 1977, s. 21 (om slalomåkaren Ingemar Stenmark). DN 9⁄9 1990, s. D15 (om motocrossförare).

 

Spalt S 14709 band 32, 1998

Webbansvarig