Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUV, r. l. m.? l. f.?; best. -en.
Ordformer
(äv. skrivet -f (-fw-))
Etymologi
[sv. dial. suv; sannol. ombildn. av sv. dial. su, sud (se SUD, sbst.1)]
(†) koll., om bräderna som utgör takbetäckningen i ryggåsstuga l. om bräderna utanpå sparrarna till yttre takbetäckningen; jfr SUD, sbst.1 1. En (stulen) ost, Hwilcken war lagd under sufwen på Britas stufwa. NVedboDomb. Vårt. 1759, § 72.
Ssgr (†): SUV-TAK. NVedboDomb. Sommart. 1800, § 91. Bod bör flyttas å ny plan och förses med så kalladt Suftak. VDAkt. 1849, nr 529.
-TÄCKE. = -tak. VDAkt. 1723, Syneprot. F III 7. Uthuggit den likaste skogen til Suftäcke elr små planker at lägga på dess Stugutak. NVedboDomb. Vårt. 1749, § 218. jfr TAK-SUV.

 

Spalt S 14708 band 32, 1998

Webbansvarig