Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUTURAL- 1tɯra2l~ l. sut1~.
Etymologi
[till SUTUR]
ssgsförled för att beteckna att ngt hör till l. har avseende på sutur (se d. o. 2).
Ssgr (i fackspr.): SUTURAL-FLÄCK. Thomson Insect. 20 (1862).
-FÅRA. Elytra (hos insektsarten Pselaphus heisei Herbst är) något längre än thorax .. släta utom suturalfåran och en fin, på discen böjd, stria. VetAH 1818, s. 260.
-KANAL. Snäckan (hos arten Oliva Brugière) är mer cylindrisk, spira kort, mynningen smal, lång och framåt föga vidgad; suturalkanalen är öppen i hela dess längd. Lovén ÅrsbVetA 1840—42, s. 252.
-VINKEL. jfr sutur-vinkel. Lovén ÅrsbVetA 1840—42, s. 156. Elytras (dvs. täckvingarnas) sutural-vinkel uddspetsig (hos skalbaggar av släktet Prionus). Thomson Insect. 83 (1862).

 

Spalt S 14708 band 32, 1998

Webbansvarig