Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPREMATISM 1prematis4m l. sup1l. 0104, r. l. m.; best. -en
Etymologi
[av fr. suprématisme l. eng. suprematism; avledn. av SUPREMATI]
konst. om rysk abstrakt konstriktning karakteriserad av enkla geometriska former avseende att uttrycka konstnärens överlägsenhet över uttrycksmedlen. 2SvUppslB 19: 100 (1951). Tidigt influerad av kubismen .. utvecklade Malevitj i början av 1910-talet en högst personlig bildstil som han kallade suprematism. BraBöckLex. 15: 162 (1977).

 

Spalt S 14625 band 32, 1998

Webbansvarig