Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUFFUX l. SUFOX l. SIÖFOX, oböjl. sbst.
Ordformer
(sioffux 1565. siufugx (-fuxx) 1565—1566. siöffox 1565. siöfox (sjö-) 1565—1583. siöfux 1565—1594. siööfoux (-fougz) 1594. suffux 1566. sufox 1576 (: Lakan sufox)—1594. såffousk 1573)
Etymologi
[sannol. ombildad ssgsform av Suffolk, namn på grevskap i Östangeln, England, utlöst ur sådana (icke anträffade) ssgr som Suffolks-tyg l. Suffolks-linne (jfr SUFFUX-LAKAN); formen såffousk skulle dock möjl. kunna uppfattas ss. en substantivering av ett icke anträffat suffolksk, härrörande från Suffolk]
(†) i fråga om förh. på 1500-talet: ett slags i grevskapet Suffolk i England producerat l. därifrån exporterat tyg l. kläde o. d. KlädkamRSthm 1565f, s. 4 b. Suffux – 14 st(ycke)r Beredt Eng(elsk)tt – 6 st(ycke)r. TullbSthm 16⁄6 1566. Blåt Siöfux .. 6 al(na)r til paulun. KlädkamRSthm 1594 D, s. 54 a. Därs. s. 64 a.
Ssg: SUFFUX-LAKAN. (†) = suffux; jfr lakan 1. TullbSthm 1566.

 

Spalt S 14437 band 32, 1997

Webbansvarig