Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUFFOLK- saf3ok~ l. suf3olk~ l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal.
Etymologi
[ssgsform till SUFFOLK, namn på ett grevskap i Östangeln, England. — Jfr SUFFUX]
ss. förled i ssgr, betecknande ngt som finns i l. härstammar från l. är utmärkande för Suffolk.
Ssgr (numera bl. i fackspr.): SUFFOLK-FÅR. lant. fårras från Suffolk; jfr -ras. 2SvUppslB (1953).
-HÄST. hippol. o. lant. häst av ras från Suffolk; äv. om rasen. THästv. 1870, s. 22. Hästen 33 (1938; om rasen). 2SvUppslB (1953).
-RAS. hippol. o. lant. om boskaps-, får- l. svinras från Suffolk. Hallenborg HusdjSköts. 37 (1889; om svinras). Ekbohrn (1904; äv. om nötboskapsras).

 

Spalt S 14435 band 32, 1997

Webbansvarig