Publicerad 1997   Lämna synpunkter
STÅNDSARE, r. l. m.
Etymologi
[ombildn. av STUDSARE, sbst.3, med anslutning till STÅNDARE (i bet.: stående ur)]
(†) studsare (se STUDSARE, sbst.3 II). Ett trägguhr .. har iag reparerat .. Dito en Ståndssare. HusgKamRSthm 1766 B, s. 491.
Ssg (†): STÅNDSARE-UR. studsare (se studsare, sbst.3 II). HusgKamRSthm 1766 B, s. 491.

 

Spalt S 13873 band 32, 1997

Webbansvarig