Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STUP stɯ4p, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[sv. dial. stup; jfr feng. stéap (eng. steep); till STUPA, v.1 — Jfr STUPNA]
(numera föga br.) (tvär)brant l. starkt sluttande l. brant stupande. (Gruvan) Brytes någott jnvnder i östra gafwelen, men wästra gafwelen går stuupt neder. Johansson Noraskog 3: 128 (i handl. fr. 1684). Blacksåsbärget, de Sjöfarandes anseliga känning, är omycke högt, bredt och widlyftigt, och på östra ändan ganska stupt och brant. Lenæus Delsbo 28 (1736, 1764). I synnerhet fordrödbräckt tackjärn mera stup bläster. Rosborg StångjSmid. 9 (1809). Svartengren Vårst. 25 (1912).

 

Spalt S 13302 band 31, 1993

Webbansvarig