Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STROSSNER, m.; best. -n.
Etymologi
[av t. strossner; avledn. av strossen (se STROSSA, v.2)]
(†) person som utför strossning l. strossningsarbete l. har strossning som arbete. (Då hårda bergarter förekomma) börjas brytning först uti fürsten och neddrifves därifrån ungefär 4 a 5 qvarter, hvarefter den återstående strossen sänkes af strossnern 6 qvarter. Rinman 1: 667 (1788).

 

Spalt S 12745 band 31, 1991

Webbansvarig