Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STORAX stå4raks, r. l. m. (Bruno Gumm. 98 (1762) osv.) l. n. (Bruno Gumm. 123 (1762) osv.); best. -en resp. -et. Anm. 1:o Förr användes ordet med lat. böjning. Een Rökelse aff .. Myrtillen, Storace och Beck. Chesnecopherus RegIter B 4 a (1613). 2:o I nedanstående språkprov används (möjl. med ssgsaccent) förb. storax calamit [försvenskning av nylat. storax calamita l. calamitus, om balsam från Styrax officinalis Lin., storax] Lucidor (SVS) 333 (1673); jfr anm. under STYRAX.
Etymologi
[fsv. storax; jfr fd. storax, storaks (d. storax), mlt., (mh)t., eng., fr. storax; av lat. storax (gen. storacis); etymologiskt identiskt med STYRAX]
(i fackspr.) om (preparat av) aromatiskt harts l. aromatisk balsam som användes i l. ss. parfym o. d., förr äv. i l. ss. rökelse l. medicinskt medel, styrax; dels om sådan (i kornform l. rörformiga stycken saluförd) balsam l. harts från (det i ö. Medelhavsområdet o. Italien växande) trädet Styrax officinalis Lin., dels (äv. i uttr. flytande storax [jfr nylat. styrax liquida l. liquidus]) om sådan(t) (halvflytande) balsam l. harts från (det i Orienten växande) trädet Liquidambar orientalis Mill. l. (det främst i Nordamerika växande) trädet Liquidambar styraciflua Lin. (l. från andra arter av släktet Liquidambar Lin. l. arter av det till samma familj hörande släktet Altingia Nor.), äv. om (gm inblandning av krossad bark från trädet l. av sågspån) fast o. pulvriserbart preparat av detta harts; förr äv. (se särsk. slutet): storaxbark; jfr STYRAX 1. BOlavi 129 a (1578). Chesnescopherus RegIter B 4 a (1613; i läkemedel mot diarré). Hiärne Suurbr. 43 (1680; i läkemedel mot hysteri). De, som .. eij kunna eller willia bortresa (för att undvika pestsmitta), böre röka uthi sina huus med .. Storax, Swafwel, Beck, Tiära. Lindestolpe Pest. 50 (1711). Kiellberg KonstnHandtv. PeruqueM 12 (1753; anv. ss. parfym i hårpuder). Uti Apotheken förekomma stundom 2:ne sorter af Storax, neml. en, som får namn af Styrax Calamita och en annan, som kallas Styrax granulata. Blom Med. 95 (1801); jfr anm. under STYRAX. Düben Vextr. 211 (1841: flytande storax; om aromatisk balsam utvunnen ur L. styraciflua). Storax eller Styrax (Resina, eller Gummi Storacis). En välluktande kåda, som utflyter ur inskärningar i barken af .. Storax officinalis, stelnar i luften och bringas i handeln under form af ärtstora, genomskinliga, gulröda eller alldeles hvita korn, af samma stadga som vax. Åstrand (1855). Det träd hvaraf flytande storax erhålles är Liquidambar orientale Miller. Hygiea 1857, s. 649. Vanlig storax är en konstprodukt som tillverkas i Triest och Venedig af flytande storax, sågspån och harts. AHB 54: 23 (1871). Den amerikanska storaxen, som härstammar från Liquidambar styraciflua L., ett karaktärsträd i Centralamerika och hela atlantiska Amerika .. lämnar i sitt harts ett omtyckt tuggmedel för Centralamerikas infödingar (”sweet gum”). Simmons Jönsson 429 (1935). VaruhbTulltaxa 1: 39 (1952). — särsk. (†) i uttr. röd storax, storaxbark; äv. om gulröd varietet av balsam l. harts från Styrax officinalis Lin.; jfr STYRAX 1 slutet. BOlavi 144 a (1578). Hygiea 1857, s. 652 (om storaxbark). Därs. (i not; om balsam från Styrax officinalis Lin.).
Ssgr (i sht farm.): STORAX-BALSAM. (numera bl. tillf.) flytande storax, styraxbalsam. SvFarm. 27 (1871).
-BARK. (om ä. förh.) efter utvinning av storax (ss. l. i rökelse) använd bark från Liquidambar orientalis Mill.; jfr storax slutet. Hygiea 1857, s. 651 (: storax-bark eller röd storax).
-HARTS. (numera bl. tillf.) storax. Hartman Naturk. 123 (1836). VäxtLiv 5: 450 (1940).
-HONUNG. (†) storaxbalsam, flytande storax. Nordforss (1805).
-KÅDA. (numera bl. tillf.) jfr -harts. ApotT 1698, s. 67. Därs. 1739, s. 64.
-LINIMENT. (förr) liniment i vilket storax ingår. Lindgren Läkem. 37 (1891).
-OLJA. (förr) eterisk olja utvunnen ur harts från Styrax officinalis Lin. l. från olika arter av släktet Liquidambar Lin. ApotT 1698, s. 55. (Sv.) storaxolja .. (eng.) oil of liquidambar. Björkman (1889).
-PILLER. (förr) piller vari storax ingår. Berlin Farm. 2: 549 (1851).
-PLÅSTER. (förr) plåster vari storax ingår. ApotT 1698, s. 23. Styraxplåster, Storaxplåster .. som ansetts hindra njurstensbildning: njurstensplåster .. jesuiterplåster. Gentz Lindgren 263 (1937). Krook Handköpsben. 137 (1951).
-SALVA. (förr) salva vari storax ingår. Lindgren Läkem. 37 (1891). Krook Handköpsben. 137 (1951).
-TRÄD. [delvis sannol. ssg med lat. storax ss. växtbeteckning] träd varur storax kan utvinnas, dels trädet Styrax officinalis Lin., dels träd av släktena Liquidambar Lin. o. Altingia Nor., särsk. L. styraciflua Lin. o. L. orientalis Mill.; jfr styrax 2 o. styrax-träd. Serenius Kkkk 3 a (1757). Storax-trädet, är i Levanten Styrax officinalis, och i Amerika ett träd kalladt .. Gyllenträdet. Weste FörslSAOB (c. 1817). Flytande Storax .. fås .. från det i Nordamerikas och Mexikos skogar vexande Ambra- eller Storaxträdet (Liquidambra styraciflua) som äfven kommer fort i södra Europa. Åstrand (1855). Hvad .. Martii och Landerers påstående beträffar, att Storax liquidus skulle beredas genom pressning af Storaxträdets bark .. har denna uppgift blifvit vederlagd. BotN 1858, s. 39. SAOL (1923).

 

Spalt S 12358 band 31, 1991

Webbansvarig