Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOR?, sbst.1, r.? l. m.? l. f.?; l. STORE?, r. l. m.; anträffat bl. i pl. storar.
Etymologi
[elliptiskt för STOR-JUNKARE]
(†) = STOR-JUNKARE 1. (Figur) N:r 150 (på viss sametrumma uttyds:) skal intet dyrckes eller åffra någon aff Guds bärgh ståcker eller storar; denn Figur seger, thet gagner intet, thet är alt forgiewas. Rig 1934, s. 204 (i handl. fr. 1673).

 

Spalt S 12174 band 31, 1991

Webbansvarig