Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STIRLINGMOTOR stœ3rliŋ~mω2tor, äv. -ωr l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. l. m.; best. -n; pl. stirlingmotorer stœ1rliŋmωtω4rer.
Etymologi
[liksom t. stirling(s)-motor o. fr. moteur stirling ssg med MOTOR; med avs. på förleden jfr eng. stirling engine; av eng. personnamnet STIRLING; de första proven med en stirlingmotor gjordes 1816 av den skotske prästen R. Stirling]
om förbränningsmotor med extern kontinuerlig förbränning, uppfunnen 1816, senare utvecklad bl. a. av United Stirling i Malmö. Som kylaggregat är Stirlingmotorn redan mycket använd, men inte förrän nu har man kommit så långt att den är praktisk även som drivmotor. SvD(A) 24/9 1968, s. 19. Kortfattat kan stirlingmotorn beskrivas som en energiomvandlare med extern, kontinuerlig förbränning. PropRiksd. 1972, nr 85, s. 48.

 

Spalt S 11877 band 30, 1989

Webbansvarig