Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STICKS stik4s, sbst.2, pl.; best. -en.
Etymologi
[av eng. sticks, pl. av stick, sticka (se STICKA, sbst.1)]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) sågade l. huggna fyrkantiga ämnen av trä. Maskinen är speciellt konstruerad för att ur fyrkantigt sågade bitar af löfträ, (”sticks”) tillverka trådrullar eller s. k. bobiner. HufvudkatalSonesson 1920, 2: 89. SvSkog. 1278 (1928; framställda gm klyvning med yxa). Sticks. (dvs.) Fyrkantiga ämnen av trä. SvIndLex. 1: 552 (1948).

 

Spalt S 11647 band 30, 1989

Webbansvarig