Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STICKS stik4s, sbst.1, m. l. r.; best. -en.
Ordformer
(sticks 1955. stix 1955)
Etymologi
[sv. dial. sticks; substantivering av pr. sg. av STICKAS, v. dep. (se STICKA, v.1); benämningen syftar på fiskens ryggtaggar]
fisk. koll., om spigg; jfr stick-spigg. SvFiskelex. (1955).

 

Spalt S 11647 band 30, 1989

Webbansvarig