Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STICKESKATT, m.; anträffat bl. i best. -en.
Etymologi
[ssg med SKATT; förledens bet. är oviss]
(†) om ett slags i Smål. förr uttagen skatt av okänd karaktär. Taltes om stickeskatten, som i Smålandh ähr brukeligh; förundrade Regeringen sigh öffver samma skatt. Skattmästaren berättade den skatten vara een vijteskatt, men finnes intet uthi Chronones jordeböcker. RP 5: 311 (1635).

 

Spalt S 11642 band 30, 1989

Webbansvarig