Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STICKERA, v.
Ordformer
(stikeras, pass.)
Etymologi
[till STICKA, v.1, sannol. efter mönster av ordparet PIKA: PIKERA]
(†) i pass. övergående i deponentiell anv.: bli stucken (se STICKA, v.1 I 21 g). Jag har skrifvitt min mor till om Spannarp .. om vij aldeles intett taga henne till rååds torde hon stikeras och min Engell hafva förtret af henne. Stenbock (o. Oxenstierna) Brefv. 1: 217 (1702).

 

Spalt S 11642 band 30, 1989

Webbansvarig