Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPIRITIST spir1itis4t l. spi1-, m.//ig; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., nor., t. o. eng. spiritist, fr. spiritiste; till SPIRITISM]
anhängare av spiritism(en), spiritualist (se d. o. 4). Rydberg Brev 2: 280 (1880). Vi böra ej le åt samojedernas och negrernas trollkarlar, så länge vi ha spiritister midt ibland oss. Nilsson PrimRel. 149 (1911). Jag kom att tänka på spiritisternas dröm om ett synligt teleplasma. Ruin Drömsk. 38 (1951).
Ssgr: SPIRITIST-KONGRESS. jfr kongress 2. Östergren (1944).
-MEDIUM. jfr medium 3. Holmberg OsannolVerkl. 78 (1968).
-MÖTE. jfr möte 6. Skarstedt Vagab. 397 (1914).
-ORGANISATION. jfr organisation 3. Östergren (cit. fr. 1933).
-SEANS. jfr seans 3 a. Strindberg Brev 5: 227 (1885).
Avledn.: SPIRITISTERI10104, n. (mera tillf.) verksamhet utövad av spiritister. Aldén Hemma 269 (1927).

 

Spalt S 9792 band 29, 1985

Webbansvarig