Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPILJA spil3ja2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. spilja, spjäla, kakspade; avledn. av SPJÄLA, sbst.]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om ett slags bakspade (med långt skaft), använd vid bakning av tunnbröd; jfr SPILA, sbst. d. Gruddbo 464 (1938).

 

Spalt S 9653 band 29, 1984

Webbansvarig