Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOMTIDES l. SOMTIDS l. SOMMETIDS, adv.
Ordformer
(som- 1527 (: som tijdhes)1664 (: som tijdz). somme- 1562. såm- 1561. -tijdes (-dh-) 15271561. -tijdz 15621664)
Etymologi
[jfr d. som(me)tids; möjl. av mlt. somtīdes, somtīds; av det pron. som föreligger i fsv. sumber, somber osv. (se SOMT), o. en adv.-bildning till TID, l. adv.-bildning till SOMTID]
(†) viss tid l. vissa tider, ibland, stundom. Them (dvs. Guds rådslag) ingen begripa kan, vtan gudz gåfua som kallas som tijdhes openbarilse. OPetri 1: 288 (1527). (Ridderskapet och adeln) hafwa måst .. (göra sin plikt mot Sv.), ther wid the theras wällfångne förmon och privilegier somtijdz .. något att suspendera och hwijla låtha äre förorsakade wordne. RARP 6: 184 (1657). Därs. 9: 221 (1664).

 

Spalt S 8851 band 29, 1982

Webbansvarig