Publicerad 1978   Lämna synpunkter
SLÄM, n.?
Etymologi
[till SLÄMMA, v.3]
(†) = SLÄMMERI; anträffat bl. i uttr. släm och däm l. sus, sus o. dus, rummel l. dyl. Hwadh glädie och lust kan tilstå, / Skal idagh intet felas på. / Om thet än wore åhren fäm, / Skulle ey felas släm och däm. Messenius Sign. 10 (1612). På Kellare och Jungfrw huus, / Ther holler tu mäst släm och suus. Chronander Surge C 6 b (1647).

 

Spalt S 7213 band 28, 1978

Webbansvarig