Publicerad 1978   Lämna synpunkter
SLÄDJANDE, sbst., se slädja, v.

 

Spalt S 7165 band 28, 1978

Webbansvarig