Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLOFFA slof3a2, r. l. f.; best. -an; pl. -or; l. SLOFF slof4, l. SLUFF sluf4, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(sloff 1896 osv. sloff- i ssg 1892 (: slofflänk) osv. sloffa 1836 (: Mullsloffor, pl.) osv. sluff 1889 osv. sluff- i avledn. 1846 (: sluffning) osv.)
Etymologi
[sv. dial. sloff(a), sluff(a), stensläpa, mullskopa, grov vagnskorg, vårdslös l. slarvig person m. m.; jfr d. sluffe (ä. d. äv. sluf), släpa, (skott)kärra, äldre smutsig kvinna, nor. sluffe, lådformad släde (för persontransport), (låg) kärra; möjl. lånat från dan. o. bildat till d. dial. sluffe, släpa fötterna (varav nor. dial. sluffa, släpa fötterna), sannol. av lt. sluffen, gå släpande (jfr nl. sloffen, gå släpande), möjl. rotbesläktat med LUBB, sbst.2]
(i södra Sv., bygdemålsfärgat) mullskopa. Arrhenius Jordbr. 3: 370 (1861). Mullskopa (i Skåne sluff) begagnas för att planera åkerfälten eller för att flytta lös jord kortare stycken. Holmström Naturl. 2: 42 (1889). Stor lösöreauktion (med försäljning av:) .. Vagns- och åkerredskap: .. sloffor och trumlor (m. m.). SDS 1896, nr 63, s. 3. — jfr MULL-SLOFFA.
Ssg (i södra Sv., bygdemålsfärgat): SLOFF-LÄNK. om draganordning (utgörande kedja) till mullskopa; jfr länk 6. AlnarpInvB 1892, s. 22.
Avledn. (i södra Sv., bygdemålsfärgat): SLOFFA, v. -ning. [sv. dial. sloffa, sluffa; jfr d. sluffe, transportera på släpa o. d.] med hjälp av mullskopa schakta l. utjämna l. planera (åkeryta o. d.). Dessa stensättningar, som upptäcktes vid sluffning af en åker, utgjordes af (osv.). 2VittAH 18: 265 (1846).

 

Spalt S 6716 band 27, 1977

Webbansvarig