Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLODA slω3da2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr nor. dial. sloda, spår efter släpning, höbörda som dras på grenar, slodda, stor släde för stentransport; jfr äv. sv. dial. slode, släpredskap av grenar l. hopfästade slanor varmed gödsel sönderdelas o. sprids på åker, fvn. slóði, vad man släpar efter sig, nor. dial. slode, släp, gren l. trädtopp varpå hö dras, släpredskap (bl. a. bestående av grenar) varmed gödsel jämnas ut på åker; till (stammen i) SLOA (i den i nor. dial. belagda bet.: släpa). — Jfr SLAGA, sbst.2]
1) (i vissa trakter) till transport (o. förvaring) av vinterfiskedon o. d. använd (mindre) båtformad släde med bottnen utformad ss. glidyta; äv. om flatbottnad kälke på låga (skid)medar o. d. Fiskökan äfven kallad ”sloda” eller ”sugga” uttages från sin plats i korridoren — det är nemligen nödvändigt, att man har sina fiskdon torra — mörtarne tagas på vägen vid sjön utur sumpen, och så är allt klart till affärd. NTIdr. 1899, julnr s. 45. En av hans kamrater hade en ”sloda”, en kälke gjord av bräder och två par gamla skridskor. Fogelström FörvStad 74 (1966; om förh. c. 1930). Vi lånade en stor slädkälke från Sundsvalls Tidnings distributionsavdelning och .. hasade .. järnbiten opp på slodan och forslade den till skrothandlaren. DN 1976, nr 149, s. 20.
2) (i vissa trakter, i fackspr., särsk. byggn.) vid byggnadsplats för transport av avfall, stundom äv. material, använd större behållare (av trä l. plåt) försedd med ögla l. öglor, vari behållaren vid sin användning släpas efter marken l. lyftes. Byggforskn. R 1: 8 (1974). För att transportera visst avfall inom byggplatsen användes slodor, som kran- eller traktormanövrerades. Därs. 53. Den vanliga transportkorgen den s. k. slodan rymmer 1.5—2 m3 och får ta en maximal last på 500 kg. Därs. 84.
3) (i vissa trakter, i fackspr., särsk. byggn.) skaftförsedd skrap- l. rivbräda varmed betonggjutningar avjämnas. AckordsprislHusbyggnSthm 1970, 51: 7.
4) (i vissa trakter, slangfärgat) i bildl. anv. av 1: bil. SvD 1970, nr 293, s. 16. jfr DN(A) 1964, nr 322, s. 16 (: femtontusenkronorssloda).

 

Spalt S 6715 band 27, 1977

Webbansvarig