Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLANGENHOLTS slaŋ3en~hol2ts l. 40~1, r. l. m. l. n.; best. -en resp. -et.
Etymologi
[jfr ä. d. slangenholt; av t. schlangenholz, av schlange, orm (se SLANG, sbst.1), o. holz, trä (se HULT, sbst.2); angående anledningen till benämningen se ORM-TRÄ 1, 2]
(i fackspr.) = ORM-TRÄ 1, 2. När man ser den ljusa svanen mot vattnet av slangenholz kan man undra, om ej dammen är ritad till träet snarare än träet valt till dammen på teckningen (på Malmstens sekretärklaff). SvSlöjdFT 1919, s. 89.

 

Spalt S 6438 band 27, 1976

Webbansvarig