Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLAMSANDE, sbst., se slamsa, v.2

 

Spalt S 6426 band 27, 1976

Webbansvarig