Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLAMPHAMPA, f.
Etymologi
[av t. schlampampe, samhörigt med schlampampen (se SLAMPAMPA), i t. dial. äv.: slampa omkring; jfr lt. slampampe; ordslutet -hampa möjl. beroende på anslutning till HAMPA, v.1, l. till förleden i HAMP-SPÖKE]
(†) slampa. Deleen 2: 197 (1807). (Kommerserådinnan sade:) i går domderade .. (kommerserådet) och påstod, att jag var ovårdig, och trätte på mig, som jag vore en riktig slamphampa. Zeipel Set. 3—4: 110 (1847).

 

Spalt S 6421 band 27, 1976

Webbansvarig