Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLAGERI sla1geri4, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er (RARP 16: 386 (1697: reepslagerijerne) osv.), förr sannol. äv. = (SthmStadsord. 2: 106 (1695: Repslagerien; sannol. pl. best.), Dædalus 1946, s. 70 (1753: Tegelslagerien; sannol. pl. best.)).
Ordformer
(förr äv. -erie, -erij)
Etymologi
[jfr d. -slageri (t. ex. i blikkenslageri, bleckslageri), t. -schlägerei (t. ex. i goldschlägerei, guldslageri); till SLAGARE o. SLÅ, v.]
Anm. 1:o Flertalet ord på -slageri kan dels uppfattas ss. ssgr (bestående av en förled o. -slageri), dels ss. avledn. till sammansatta sbst. med -slagare ss. senare led. 2:o Beträffande bet. av det [till KÖPSLAGA l. KÖPSLÅ bildade] KÖPSLAGERI hänvisas till KÖPSLAGA avledn.
handlingen att slå; äv. konkret (se 1 b, 3 b); nästan bl. ss. senare led i ssgr (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan). (Sv.) Slageri .. (lat.) Percussio. Schultze Ordb. 4489 (c. 1755). — särsk.
1) motsv. SLAGARE 1.
a) abstr., ss. senare led i ssgr (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande handlingen l. konsten att gm slag bearbeta l. forma l. tillverka ngt l. förse ngt med beslag; jfr BLECK-, GULD-, HOV-, KOPPAR-, METALL-, MÄSSINGS-, OLJE-, PLÅT-, TEGEL-SLAGERI m. fl.
b) konkret.
α) koll., ss. senare led i ssg (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande samtliga personer som tillverka ngt gm slag l. skrå bestående av sådana personer; jfr BLECK-SLAGERI.
β) om inrättning l. lokal l. verkstad l. fabrik l. firma för bearbetning l. formning l. tillverkning av ngt gm slag l. om inrättning l. lokal för förseende av ngt med beslag.
α‘) ss. senare led i ssgr (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan); jfr BLECK-, GULD-, HOV-, KITTEL-, KOPPAR-, METALL-, MÄSSINGS-, OLJE-, PLÅT-, TEGEL-SLAGERI m. fl.
β‘) (föga br.) elliptiskt för ett l. annat (l. utlöst ur ett l. flera) av de under α‘ nämnda orden; särsk. om tegelslageri. (Sv.) Slageri .. (lat.) officina, qua cuditur & fabricatur. Schultze Ordb. 4489 (c. 1755). Skogman Eug. 2: 27 (1855; om oljeslageri). Formteglet gjordes i ett särskildt slageri. TT 1900, K. s. 39.
γ) ss. senare led i ssg (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande varor tillverkade gm slag; jfr PLÅT-SLAGERI.
2) motsv. SLAGARE 2, om handlingen att gm slag döda; ss. senare led i ssgn ROBB-SLAGERI.
3) motsv. SLAGARE 6.
a) abstr., ss. senare led i ssgr (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande verksamheten att slå rep o. d.; jfr LIN-, REP-SLAGERI.
b) konkret.
α) ss. senare led i ssgr (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande inrättning l. lokal l. verkstad l. fabrik l. firma för slående av rep o. d.; jfr LIN-, REP-SLAGERI.
β) ss. senare led i ssg (resp. avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande varor; jfr REP-SLAGERI.
4) motsv. SLAGARE 8, ss. senare led i ssg (resp. i avledn.; jfr anm. 1:o ovan) betecknande handlingen att slå rekord; jfr REKORD-SLAGERI.

 

Spalt S 6345 band 27, 1976

Webbansvarig