Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SKÖRRA, v.
Etymologi
[sannol. dialektal sidoform till sv. dial. sköra (se SKÖRNING, sbst.6); jfr sv. dial. sjorred, om mjölk: surnad]
(†) refl., om grädde: (vid kärning) skära sig (till smör). Man skal läggia Geleon album uthi Miölken, hwilket uthaf någrom kalles Kernegrääs uthan Twifwel ther aff, at tå thet lägges uthi Kernan, skörra sig flöterna thes snarare til Smöör. IErici Colerus 2: 22 (c. 1645).

 

Spalt S 6193 band 27, 1976

Webbansvarig