Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SKÖLJE ʃöl3je2, n.; best. -et.
Etymologi
[till SKÖLJA]
(numera föga br.) sköljvatten (se d. o. 2). Johansson HomIl. 1: 314 (1846). Agamemnon bjöd, att allt folket skulle sig rena, / och de sig renade strax och kastade sköljet i hafvet. Lagerlöf HomIl. 9 (1912). — jfr AV-SKÖLJE.

 

Spalt S 6105 band 27, 1976

Webbansvarig