Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄVERNISSE, f.?
Ordformer
(skeffuer- (skeuer-) 15491560 (: Skeffuernisse fod(er)). skäffuer- 1546)
Etymologi
[av mlt. schevenisse, schevenitse, sannol. av ett icke anträffat fry. ševnica, till ševnja, stycke av sammansydda skinn(bitar), till kyrkslav. šiti, sy (besläktat med SY); jfr SKÄVENACK]
(†) om gråverk (sannol. av flera sammansydda skinn l. delar av skinn). Itt buntt foder aff Skäffuernisse haffuer gullit .. 4 marc. Skråordn. 314 (1546). TullbSthm 3/8 1549.
Ssg: SKÄVERNISSE-FODER. (†) om stycke av gråverk (sannol. av flera sammansydda skinn l. delar av skinn); jfr foder, sbst.2 5, o. skävenack. TullbSthm 30/7 1560.

 

Spalt S 6059 band 27, 1975

Webbansvarig