Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄVENACK? l. SKÄVERNACK?, m.?; anträffat bl. i pl. -ar (SkinnkamRSthm 1543, s. 53 (: Skäffuernacka), TullbSthm 28/5 1560) l. -er (TullbSthm 8/8 1560, SkinnkamRSthm 1601, s. 6) l. -or (KlädkamRSthm).
Ordformer
(skeffuer- 1560. skäffue- 1601. skäffuer(n)- 15431602)
Etymologi
[möjl. av ett icke anträffat fry. ševnjak, till ševnja (se SKÄVERNISSE)]
(†) = SKÄVERNISSE-FODER? SkinnkamRSthm 1543, s. 53. Hans Erickssonn fougte widh Wester Silfbergit .. haffuer leffuererat .. Warglooskin .. Dalskin .. Skäffue Nacker. Därs. 1601, s. 6. KlädkamRSthm 1602 A, s. 119 a.

 

Spalt S 6058 band 27, 1975

Webbansvarig