Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄVE, sbst.2, n.
Etymologi
[möjl. delabialiserad form av SKÖVE]
(†) skjul, lider; jfr SKÖVE. Skiöfwe .. al(ias) skiäfwe .. (dvs.) skiul. Spegel 421 (1712).

 

Spalt S 6058 band 27, 1975

Webbansvarig