Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄSSLA, v.
Ordformer
(sketzla)
Etymologi
[sv. dial. skässla; sannol. avledn. av SKÄTTA, v.2; möjl. dock (delvis) etymologiskt identiskt med SKÄXLA]
(†) skrämma (fisk). Kan ock wäl finnas några så kargha, som färdas medh stödninge Eld (dvs. bloss för ljustring) i wikarne om hösten effter helgon messo, sketzla fijsken, och således förderfua Lyntninge fijske. MeddNordM 1897, s. 106 (i handl. fr. 1653; rättat efter hskr.).

 

Spalt S 6056 band 27, 1975

Webbansvarig