Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄR ʃä4r l. ʃæ4r, sbst.1, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[sv. dial. skär, ljusstrimma; motsv. d. skær, fvn. skǽr, nor. dial. skjær; substantivering av SKÄR, adj.1; i sv. riksspr. lån från d.]
(i sht i vitter stil) sken, skimmer; glans; äv. bildl. Förgäves målar du i färger bjärta / ett själens liv i evighetens skär, / uppå ett liv som efter detta är / jag hoppas ej, men vill din tro ej svärta. OLevertin (1881) hos Söderhjelm Levertin 1: 112. En liten byting till svala sätter sig på fönsterbrädet hos min (sjuke) vän .., sitter der och qvittrar .., qvittrar, så att slocknande blick får lif och ett ljust skär far öfver hektiska drag. Dens. Småmynt 134 (1883). Patienten .. har den blandning av rodnad och blåaktigt skär, som man ofta får se vid lunginflammation. Söderström LäkKvacksalv. 81 (1926). — jfr ÅTER-SKÄR.

 

Spalt S 5883 band 27, 1975

Webbansvarig