Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKVIS skvi4s, äv. SQUEEZE skvi4s l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(skvis 1947 osv. squeeze 19321962)
Etymologi
[av eng. squeeze, till squeeze, eg.: klämma, pressa, möjl. av s- (av ffr. es-, av lat. ex-, se EX-) o. quease, pressa (av feng. cwīesan, krossa, av ovisst urspr.). — Jfr SKVISA]
kortsp. (spel med användande av ett) spelsätt med vars hjälp en motståndare tvingas att saka högt kort l. kort ingående i håll o. sålunda går miste om ett till synes säkert stick. Midsem Bridge 150 (1932). Hans partner (i bridgespelet) skötte spelet, som var sju sans, och gick hem genom en vacker skvis. SvD(B) 1947, nr 137, s. 8. Jannersten BokSkvis 5 (1954).

 

Spalt S 5431 band 27, 1974

Webbansvarig