Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKLERAL sklera4l, adj.
Etymologi
[jfr t. skleral, eng. scleral, fr. scléral; av nylat. scleralis, till sclera, senhinna, eg. (ss. bestämning till tunica, hinna) f. sg. av sclerus, hård, av gr. σκληρός, hård (se SKLERO-). — Jfr SKLERIT]
med. som utgör l. tillhör l. har avseende på ögats senhinna. Den sklerala genomlysningen är av stor vikt bl. a. för differentialdiagnosen mellan intraokulär tumör och enkel näthinneavlossning. Löwegren Oftalm. 19 (1923). Wernstedt (1935).
Ssgr (med.): SKLERAL-KONTAKT-LINS. för korrigering av synen avsedd lins anbringad i kontakt med senhinnan. NordMed. 1955, s. 623.
-RING. [jfr t. skleralring, eng. scleral ring, fr. anneau scléral, nylat. anulus scleralis] vid ögonspegling omkring synnervspapillen synlig ljus ring (förorsakad av att den vita senhinnan är ofullständigt täckt av åderhinnan). Löwegren Oftalm. 360 (1923).
-SÅR. sår på senhinnan. Löwegren Oftalm. 225 (1923).

 

Spalt S 4312 band 26, 1972

Webbansvarig