Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKINN ʃin4 l. skin4, sbst.2, l. SKIN skin4 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(skin 1877 osv. skinn 1897 osv.)
Etymologi
[efter resp. av eng. skin, eg.: hud, skinn (se SKINN, sbst.1)]
om beklädnad (av trä l. plåt o. d.) på skrov l. däck l. i lastrum o. d. på fartyg; numera bl. (i sht om ä. förh.) om den av plåt bestående del av bordläggning l. citadell l. däck på krigsfartyg varpå pansarplåten fästes. (Eng.) Skin .. (sv.) garneringen i skeppsrummet eller klädseln i lasten (stundom äfven kallad ”skin”). Uggla Sjölex. 977 (1877). Arbetena å pansarbåten Thor pågå f. n. vid Finnboda. .. Citadellets ”skin” är nu afprofvadt. SD(L) 1897, nr 494, s. 2. Skinnet bakom pansaret anbringas i Tyskland städse .. i två plåttjocklekar, i England däremot ofta i en. TSjöv. 1904, s. 348. UFlottUnderbef. 1940, s. 227. — jfr INNER-SKINN.
Ssgr (i sht förr): SKINN- l. SKIN-PLÅT. plåt ingående i skinn. SvUppslB 20: 1257 (1934).
-SPANT. spant varpå skinn fästes. Herlin o. Zethelius Skeppsb. 270 (1933).

 

Spalt S 4117 band 26, 1971

Webbansvarig