Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKINEFFEKT skin3~efäk2t, r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. skin effect (med försvenskning av efterleden), av skin, hud (se SKINN), o. effect (se EFFEKT)]
el.-tekn. beteckning för den art av strömförträngning som yttrar sig i att strömtätheten i en ledare för växelström blir mindre i centrum än vid ytan o. att skillnaden ökar med frekvensen. SD(B) 1916, nr 27, s. 5. 2SvUppslB (1953).

 

Spalt S 4082 band 26, 1971

Webbansvarig