Publicerad 1966   Lämna synpunkter
SEIFNINGSVERK, n.
Ordformer
(äv. seiff-)
Etymologi
[ssg med VERK, n.; förleden bildad till t. seifnen, vaska vaskmalm, samhörigt med seife, vaskmalm (se SEIFEN-)]
(†) malmfyndighet som utgöres av vaskmalm; vaskverk; jfr SEIFEN-VERK. Bergv. 2: 228 (1741). Berch Hush. 207 (1747).

 

Spalt S 1729 band 25, 1966

Webbansvarig